Bases legals "Els dilluns la fem grossa amb Flaix FM"

Primera – Objecte

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i Grup Flaix, SL (Flaix FM) organitzen conjuntament la promoció comercial Els dilluns la fem Grossa amb Flaix FM”, com una manera de “compensar” que és dilluns obsequiant a cadascun dels 25 guanyadors amb 1 bitllet del número 01692 de la loteria Grossa de Sant Jordi 2017.

Cadascun dels guanyadors del bitllet de loteria Grossa de Sant Jordi  podria guanyar cent mil euros en cas que el número d’aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig Grossa de Sant Jordi que se celebrarà el dia 27 d’abril de 2017.

Segona – Àmbit subjectiu

La participació en el concurs és oberta a tots els oients de Flaix FM i seguidors de la Grossa majors d’edat.

Tercera – Mecànica del concurs, guanyadors i premis

En cadascuna de les emissions del programa Flaix matí de Flaix FM que es realitzen en directe els dilluns del període comprès entre el 20 de març i el 17 d’abril de 2017, ambdós inclosos, donarem 5 premis a les 5 respostes més ocurrents segons el criteri de l’organització. Cadascun dels guanyadors obtindrà un bitllet del número 01692 de la loteria Grossa de Sant Jordi 2017.

Els oients d’aquest programa i seguidors de la Grossa poden participar a través d’una trucada telefònica, enviament de Whatsapp o comentaris a les Xarxes Socials a l’espai radiofònic amb la que el participant haurà de respondre diferents preguntes sobre l’amor que es plantejaran des de el programa de l’estil que a continuació es detalla:

Quina és per tu la cançó d’amor més “hortera”?

Envia’ns un post/tweet/Whatsapp que continuï la frase: “T’estimo tant que...”

Explica’ns la cosa més estúpida que hagis fet per amor

Amb quin sobrenom interpel·les a la teva parella?

Les respostes que, a criteri de l’organització, atemptin contra la dignitat de la persona o siguin discriminatòries o immorals, no s’admetran i seran excloses automàticament d’aquesta promoció comercial.

Cada guanyador haurà de passar a recollir el seu bitllet amb què hagi resultat premiat, a les oficines de FlaixFM, ubicades al Passeig de Gràcia, 55 9a planta, de Barcelona (08007), on li serà lliurat prèvia acreditació d’aquest amb el DNI, fins com a màxim el dia 25 de abril de 2017, de dilluns a divendres en horari de 9 a 14 hores i de 16 a 19 hores.

El guanyador és l’únic responsable de la recollida del premi en el lloc i termini establerts. El guanyador que no retiri el premi en el termini fixat perdrà el dret a rebre’l i qualsevol dret sobre aquest sense possibilitat de reclamació.

Els bitllets que no hagin estat recollits físicament pels guanyadors d’aquesta promoció, seran retornats per Flaix FM a Loteria de Catalunya, atesa la condició de Flaix FM de dipositària dels bitllets destinats a la present promoció.

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquests per qualsevol causa.

Quarta – Condicions i limitacions a la participació

Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.

No pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya ni a Flaix FM, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb la promoció o amb la publicitat d’aquesta. 

La persona que hagi resultat guanyadora en alguna de les edicions del concurs en el marc d’aquesta promoció comercial, no pot tornar a participar.

Cinquena - Drets de propietat intel·lectual  

Loteria de Catalunya i Flaix FM podran difondre les respostes contingudes en les trucades, atès que la participació en aquesta promoció comercial comporta la cessió dels drets d’autor, incloent qualsevol dret de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica.

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal

Totes les dades personals facilitades pels participants no s'inclouran en cap fitxer de dades, i per tant no s’emmagatzemaran, mantenint-se només i exclusivament durant el temps de vigència del concurs per poder contactar amb les persones afortunades. L'organització d’aquesta promoció comercial es compromet a eliminar totes les dades de caràcter personal una vegada finalitzat el període de vigència d’aquesta promoció i, per tant, un cop lliurat el premi o certificada la impossibilitat de lliurament.

Setena – Xarxa de comunicacions

Loteria de Catalunya i Flaix FM queden exonerades de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions telefòniques o telemàtiques que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva. 

Vuitena - Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Loteria de Catalunya i Flaix FM adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Novena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través a través de les pàgines web de Loteria de Catalunya www.loteriadecatalunya.cat i de Flaix FM www.flaixfm.cat.

Loteria de Catalunya i Flaix FM es reserven el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització es compromet a comunicar, a través del Web de Loteria de Catalunya i del Web de Flaix FM, les bases modificades o, si escau, l'anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

En 3 segons podràs tancar l'anunci
Tanca l'anunci

Encara no formes part de la
Comunitat Flaix FM?

Registra't ara

Registra't i forma part de la comunitat Flaix FM

Amb un únic compte podràs interactuar amb la comunitat Flaix FM i Ràdio Flaixbac!

  • Comenta les notícies
  • Participa en concursos i sorteigs
  • Assisteix a esdeveniments exclusius
  • Vota les llistes d'èxits
És fàcil i gratis