Bases legals "Deejey Barcelona Beach Festival 2017"

El guanyador per accedir al premi, haurà de ser major d’edat. En cas que fos menor, de 16 a 18 anys (haurà de venir acompanyat per un tutor legal).

El guanyador no podrà sol·licitar en cap cas l’equivalent en diners que pugui significar el premi.

TERMINIS

S’establirà un termini per fer les trucades i/o enviar els missatges SMS o altres sistemes de participació per optar als premis. 

Aquest termini s’anunciarà a les emissores del Grup Flaix.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL i PUBLICITAT

El Grup Flaix disposarà dels drets de reproducció per qualsevol mitjà dels enregistraments fets pels concursants. 

El guanyador es compromet a col·laborar amb el Grup Flaix en les activitats publicitàries i de promoció vinculades al concurs, sense rebre cap mena de contraprestació per aquest concepte.

El guanyador autoritza el Grup Flaix a utilitzar el seu nom i imatge en tot allò que faci referència al concurs.

En el supòsit que es tracti d’un concurs en el que es procedeixi al lliurament d’imatges per part del concursant a l’emissora, enviament o dipòsit de la imatge o imatges a un emplaçament donat aquest fet estarà garantit de les següents accions prèvies per part del concursant:

1.- el/s concursant/s mitjançant "el penjament de la foto" a la Web cedeix  els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública de l'obra fotogràfica i es posa a disposició la fotografia pel el temps (que duri el concurs) i per l' àmbit geogràfic necessari.

2.- el/s concursant/s serà sempre en tots els casos l'autor de la fotografia i garanteix que en el moment es que s'ha fet aquesta es comptava amb el consentiment de les  persones que apareixien en ella i que dona fé del consentiment d’aquests per a la participació en el concurs.

3.- el/s participant/s menors de 18 any manifesten tenir el consentiment patern o del seus tutors legals. Aquells que participen i que són menors de 18 anys, hauran d’enviar al correu electrònic concursos@grupflaix.cat còpia del document d’identitat del pare, mare o tutor legal amb un escrit d’autorització al concurs.

TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

El guanyador està obligat a facilitar les seves dades identificatives al Grup Flaix, la qual cosa suposa que accepta expressament la política de protecció de dades del Grup Flaix que s’especifica més endavant.

En el cas que el guanyador sigui menor d’edat, caldrà que l’assisteixi la persona que ostenti la seva representació legal i que doni la seva autorització tant per al lliurament del premi com per al tractament de les dades personals. Aquesta autorització haurà de ser per escrit, i haurà d’eximir el Grup Flaix de tota mena de responsabilitats, amb indicació de les dades personals tant del menor com de la persona que ostenti la seva tutela legal i adjuntant una fotocòpia dels documents d’identitat.

MISCEL·LÀNIA

La participació en el concurs implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.

L’ incompliment d’alguna d’aquestes bases suposarà l’exclusió del participant.

L'organització del concurs es reserva el dret a resoldre qualsevol eventualitat no especificada en aquestes bases.

La base de dades generada a partir d’aquest concurs és propietat de Grup Flaix SL, amb CIF B-61801635 i amb domicili a aquest efecte al Passeig de Gràcia, 55 de Barcelona. Com a titular, Grup Flaix SL és el responsable d’aquest fitxer i garanteix el compliment de la normativa en matèria de protecció de dades, concretament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Grup Flaix SL disposa de les mesures de seguretat perquè, de la millor manera possible, es garanteixi la seguretat i confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal sotmeses a la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999. Les dades personals obtingudes seran incorporades a un fitxer automatitzat, la creació del qual ha estat degudament notificada davant de l’Agència de Protecció de Dades. La finalitat d’aquest fitxer és la realització del concurs, i posteriorment les dades recollides seran eliminades. L’usuari podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte del tractament de dades personals mentre duri el concurs enviant un missatge a grupflaix@grupflaix.cat.

Podràs saltar l'anunci en
Salta l'anunci

Encara no formes part de la
Comunitat Flaix FM?

Registra't ara

Registra't i forma part de la comunitat Flaix FM

Amb un únic compte podràs interactuar amb la comunitat Flaix FM i Ràdio Flaixbac!

  • Comenta les notícies
  • Participa en concursos i sorteigs
  • Assisteix a esdeveniments exclusius
  • Vota les llistes d'èxits
És fàcil i gratis