Bases genèriques dels concursos i sortejos dels programes de Flaix FM

OBJECTE

Convocar i organitzar concursos i sortejos amb el lliurament dels premis que es detallin en cada ocasió mitjançant la participació dels oients a través de trucades telefòniques, missatges SMS o qualsevol altre sistema com internet o mitjans interactius que es puguin establir als mitjans habilitats a aquest efecte i que l’emissora determinarà per a cada concurs i dins dels terminis que s’especifiquen més endavant.

PARTICIPANTS

Podrà participar-hi qualsevol persona major d’edat que ho vulgui, sense més limitacions que l’acceptació i el compliment de les bases.

No podran participar en aquest concurs les persones que estiguin vinculades al Grup Flaix, ja sigui mitjançant relació laboral o mercantil, ni les empreses que pertanyin al seu grup, ja sigui directament o indirectament, ni els seus familiars fins a tercer grau.

No podran participar en aquest concurs les persones que hagin guanyat en qualsevol altre concurs organitzat pel Grup Flaix a qualsevol dels seus mitjans i independentment de quin hagi estat el premi si no han transcorregut 15 dies entre els dos concursos. En el cas que es detecti que un guanyador previ torna a guanyar sense haver transcorregut aquest marge de 15 dies, el Grup Flaix li retirarà el premi del segon concurs i l’assignarà en funció de l’especificitat de cada concurs. 

DESENVOLUPAMENT

Les persones que vulguin participar en el sorteig i/o concurs hauran de procedir segons s’indiqui per a cada cas a través de l’emissora, trucant al número de telèfon que s’estableixi o enviant un missatge SMS al número corresponent o amb qualsevol altre sistema que es formalitzi en el moment oportú.

En cas que el concurs i/o sorteig requereixi l’acceptació o la resposta immediata del guanyador i no sigui possible contactar amb ell en el moment de fer públic el resultat, es considerarà que el guanyador ha perdut tots els drets i es tornarà a posar en marxa el mecanisme del concurs i/o sorteig per establir un altre guanyador, sense que el primer pugui reclamar cap mena de compensació. 

PREMIS

El guanyador rebrà el premi anunciat en cadascun dels concursos i/o sortejos.

En cap cas el premi es podrà canviar, modificar, compensar o cedir a un tercer, menys en el cas que hi hagi acord entre el guanyador i el Grup Flaix.

El guanyador s’haurà de fer càrrec dels impostos que puguin derivar del premi, d’acord amb la normativa fiscal vigent. (Art.75.2.c del Reglament de l’Impost de la Renta de les Persones Físiques)

El premi es recollirà a la seu del Grup Flaix o s’enviarà al domicili del guanyador segons s’estableixi en cada cas. A aquest efecte s’indicarà al guanyador el dia i l’hora aproximats del lliurament. El premi s’entregarà en el període màxim de 60 dies a comptar des del dia de la comunicació. En el cas que sigui impossible el lliurament per circumstàncies imputables al guanyador, aquest disposarà d’un termini addicional de 10 dies per reclamar el premi, després del qual perdrà qualsevol dret sobre el premi.

Podràs saltar l'anunci en
Salta l'anunci

Encara no formes part de la
Comunitat Flaix FM?

Registra't ara

Registra't i forma part de la comunitat Flaix FM

Amb un únic compte podràs interactuar amb la comunitat Flaix FM i Ràdio Flaixbac!

  • Comenta les notícies
  • Participa en concursos i sorteigs
  • Assisteix a esdeveniments exclusius
  • Vota les llistes d'èxits
És fàcil i gratis