BASES DE PARTICIPACIÓ DE LA PROMOCIÓ COMERCIAL “DE QUI NO PASSARÍEU SI US TOQUÉS LA GROSSA?”

Primera – Objecte

L’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat (Loteria de Catalunya) i Grup Flaix, SL (Flaix FM) organitzen conjuntament la promoció comercial “De qui no passaríes si et toqués la Grossa?”, per tal d’obsequiar als autors de les respostes més divertides a la pregunta amb un bitllet del número 01692 de la loteria Grossa Cap d’Any 2017.

Cadascun dels guanyadors del bitllet de loteria Grossa Cap d’Any podria guanyar cents mil euros en cas que el número d’aquest bitllet resultés guanyador del primer premi del sorteig Grossa Cap d’Any que se celebrarà el dia 31 de desembre de 2017.

Segona – Àmbit subjectiu

La participació en el concurs és oberta a tots els oients de Flaix FM i seguidors de la Grossa majors d’edat.

Tercera – Mecànica del concurs, guanyadors i premis

En cadascuna de les emissions del programa Flaix matí de Flaix FM que es realitzen en directe els dilluns del període comprès entre el 27 de novembre i l’1 de desembre de 2017, ambdós inclosos, es celebrarà un concurs amb el que s’obsequiarà als guanyadors de cada edició amb 1 bitllet del número 01692 de La Grossa Cap d’Any 2017.

Els oients d’aquest programa i seguidors de la Grossa poden participar mitjançant un text o notes de veu per WhatsApp en els que s'expliquin de qui no "passarien" si els toqués la Grossa.

Cada dia s’obsequiarà als autors de les 8 respostes més divertides amb un bitllet del número 01692 de la loteria Grossa Cap d’Any 2017.

Les propostes que, a criteri de l’organització, atemptin contra la dignitat de la persona o siguin discriminatoris o immorals, no s’admetran i seran exclosos automàticament d’aquesta promoció comercial.

Cada guanyador haurà de passar a recollir els quatre bitllets amb què hagi resultat premiat, a les oficines de Flaix FM, ubicades al Passeig de Gràcia, 55 9a planta, de Barcelona (08007), on li serà lliurat prèvia acreditació d’aquest amb el DNI, fins com a màxim el dia 23 de desembre de 2017, en horari de 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores.

El guanyador és l’únic responsable de la recollida del premi en el lloc i termini establerts. El guanyador que no retiri el premi en el termini fixat perdrà el dret a rebre’l i qualsevol dret sobre aquest sense possibilitat de reclamació.

Els bitllets que no hagin estat recollits físicament pels guanyadors d’aquesta promoció, seran retornats per Flaix FM a Loteria de Catalunya, atesa la condició de Flaix FM de dipositària dels bitllets destinats a la present promoció.

L’organització es reserva el dret de declarar deserts els premis d’aquesta promoció comercial, en cas d’impossibilitat d’adjudicació d’aquests per qualsevol causa.

Quarta – Condicions i limitacions a la participació

Els participants en la promoció han de ser majors d’edat.

No pot participar personal adscrit a Loteria de Catalunya ni a Flaix FM, així com tampoc cap persona relacionada professionalment amb la promoció o amb la publicitat d’aquesta.

La persona que hagi resultat guanyadora en alguna de les edicions del concurs en el marc d’aquesta promoció comercial, no pot tornar a participar.

Cinquena - Drets de propietat intel·lectual

Loteria de Catalunya i Flaix FM podran difondre les respostes dels participants, atès que la participació en aquesta promoció comercial comporta la cessió dels drets d’autor, incloent qualsevol dret de reproducció o distribució, sense cap limitació ni temporal ni geogràfica.

Sisena – Protecció de dades de caràcter personal

FLAIX FM incorporarà el nom dels guanyadors en un fitxer de dades de la seva titularitat amb l’exclusiva finalitat de gestionar la present acció promocional i poder procedir al lliurament dels premis. Es garanteix el tractament de la informació d’acord amb la legislació vigent i l’exercici dels drets dels participants. Més informació del tractament de dades per part de FLAIX FM a https://www.flaixfm.cat/avis-legal/ .

Als efectes de participació en aquesta acció, les dades dels guanyadors es comunicaran a la Loteria de Catalunya i seran incorporades al fitxer de participants en promocions del qual aquesta n’és responsable. La finalitat de la recollida de les dades és gestionar, en el seu cas, el lliurament dels premis i la seva inscripció com a participants en la present promoció comercial. Mitjançant la participació en aquesta promoció comercial els beneficiaris presten el seu consentiment per al tractament de les seves dades. Loteria de Catalunya en garanteix el tractament de manera confidencial i conforme a la legislació vigent en cada moment i les persones afectades podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant escrit adreçat a l’Entitat Autònoma de Jocs i Apostes de la Generalitat, Gran Via de les Corts Catalanes, 639, de Barcelona (08010).

Els guanyadors, pel sol fet de la seva participació en aquesta promoció comercial, accepten expressament la comunicació de dades que es determina en el paràgraf anterior.

Setena – Xarxa de comunicacions

Loteria de Catalunya i Flaix FM queden exonerades de tota responsabilitat en el cas de mal funcionament de la xarxa de comunicacions telefòniques que impedeixi el normal desenvolupament de la promoció comercial per causes alienes a la seva.

Vuitena - Acceptació de condicions

Totes les persones participants en aquesta promoció, pel sol fet de participar-hi, accepten les condicions que la regeixen i el criteri i la decisió que Loteria de Catalunya i Flaix FM adoptin sobre qualsevol qüestió que se’n derivi.

Novena – Altres estipulacions

Aquestes bases són accessibles a través de les pàgines web de Loteria de Catalunya www.loteriadecatalunya.cat i de Flaix FM.

Loteria de Catalunya i Flaix FM es reserven el dret de modificar les condicions de la present promoció en qualsevol moment, i fins i tot d'anul·lar-la o deixar-la sense efecte, sempre que hi concorri causa justificada. En aquests supòsits, l’organització es compromet a comunicar, a través del Web de Loteria de Catalunya i del Web de Flaix FM, les bases modificades o, si escau, l'anul·lació de la promoció, de manera que aquesta informació sigui accessible als participants.

Podràs saltar l'anunci en
Salta l'anunci

Encara no formes part de la
Comunitat Flaix FM?

Registra't ara

Registra't i forma part de la comunitat Flaix FM

Amb un únic compte podràs interactuar amb la comunitat Flaix FM i Ràdio Flaixbac!

  • Comenta les notícies
  • Participa en concursos i sorteigs
  • Assisteix a esdeveniments exclusius
  • Vota les llistes d'èxits
És fàcil i gratis